Soft Skills

 

នៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺសំខាន់ខ្លាំងដែលអ្នកត្រូីវបន្ត្តរៀនសូត្រ និង លូតលាស់ ដើម្បីឱ្យលេចធ្លោផុតពីមនុស្សទូទៅ។ ប៉ុន្នឹងមិនល្មមទេ តែតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន នឹងនាំឱ្យអ្នកិមានអារម្មណ៍ថា បានបំពេញនៅជីវិត ឯកជន និងប្រកបដោយអាជីពជីវៈ ស្របពេលដែលអ្នកលូតលាស់ និងបន្តដំណើរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់អ្នក។

 

ជំនាញអភិវឌ្ឍខ្លួនជាអ្វី?

ជំនាញអភិវឌ្ឍខ្លួន ជាវិភាគទានផ្ទាល់ខ្លួន បុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន គំនិតសង្គមដែលមានស្រាប់ និងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង។ ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទាំងនេះ រួមបញ្ចូលនូវដំណើរការកែលម្អខ្លួន ដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងចំនេះដឹង សមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  • បង្ហាញគំនិតផ្តួចផ្តើម
  • ទំនុកចិត្ត​លើ​ខ្លួនឯង
  • ដោះស្រាយបញ្ហា
  • ការ​ទំនាក់ទំនង
  • សមត្ថភាពសម្របខ្លួន

 

ប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នក

ប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកហើយចងចាំថាការភ័យខ្លាចទាំងអស់ត្រូវបានរៀនហើយដោយមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអាចបង្វែរអ្វីៗបាន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកខ្មាស់អៀនចំណាយពេលវេលាដើម្បីណែនាំខ្លួនអ្នកដល់មនុស្សថ្មីយកចិត្តទុកដាក់លើសក្ដានុពលក្រុមនិងសួរមនុស្សឱ្យតាមដានសំណួរនៅក្នុងការសន្ទនា។

 

រៀនអ្វីដែលថ្មី

ការរៀនជំនាញថ្មីឬការអប់រំខ្លួនអ្នកលើប្រធានបទអាចជួយបង្កើនជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មិនថាវាជាសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធរណេតការអានសៀវភៅការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាឬការទទួលយកចំណង់ចំណូលចិត្ត។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះចិត្តនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរ – ជួយក្នុងការកសាងជំនាញរបស់អ្នក។

 

ស្វែងរកអ្នកណែនាំ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិសដៅតិចតួចកុំខ្លាចក្នុងការសួរនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តផ្តល់នូវព័ត៌មានជំនួយខ្លះៗក្នុងការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ នេះអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមិត្តភក្តិសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនអ្នកនិងបើកចំហចំពោះការឆ្លើយតប។

 

ឆ្លុះបញ្ចាំង

មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីពង្រឹងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងហើយវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើដូចនេះគឺត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗ។ ធ្វើកំណត់ចំណាំលើការសង្កេតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗការសម្រេចចិត្តនិងការសន្ទនាដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ភាពខ្លាំងកំរិតនិងឱកាសសំរាប់ការវិវត្តរបស់អ្នក។

 

ចង់ដឹងចង់ឃើញ

សួរសំណួរជានិច្ចហើយចងចាំថាគ្មានសំណួរឆោតល្ងង់ទេ។ មិនថាវាសួរប្រធានរបស់អ្នកពីរបៀបដែលពួកគេទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេនៅឬស្នើសុំអោយមិត្តភក្តិពង្រីកលើប្រធានបទរឺគំនិតដែលអ្នកមិនយល់តែងតែព្យាយាមរៀនបន្ថែម

 

ត្រូវការដំបូន្មានបន្ថែមដើម្បីជំរុញការរំពឹងទុកអាជីពរបស់អ្នក? ពិនិត្យមើលប្លក់ចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមស្វែងរកការងាររបស់អ្នក។

Get involved!

Get Connected with Khmer Online Media!
Free contents to watch, read and download.

Comments

No comments yet
ភាសា
error: Content is protected !!